Onderzoek-Advies-Begeleiding

Psychodiagnostisch onderzoek

Je kind heeft problemen met leren, is angstig, voelt zich niet goed in zijn vel of....   Je wil als ouder meer zicht krijgen op de problemen. Een psychodiagnostisch onderzoek kan hierbij helpen en geeft handvaten om gericht hulp te bieden.

Bij een diagnostische onderzoek is er eerst een intakegesprek met één van de ouders. Hier bekomen we dan meer informatie over de hulpvraag, de ontwikkeling en reeds eventueel gevolgde begeleidingen. Daarna test de ervaren onderzoeker het kind zonder de ouders.

De inhoud van het psychodiagnostisch onderzoek is uiteraard afhankelijk van het probleem en van voorgaande onderzoek.  Steeds wordt gekeken welk onderzoeken (nog) nodig en zinvol zij om een antwoord te geven op de hulpvraag.

Mogelijkheden zijn:
          • intelligentie
          • lezen, rekenen, spelling
          • aandacht en geheugen
          • taal
          • beleving, sociaal inzicht en inleving

Tarief ruim psychodiagnostisch onderzoek (intake  +/-3,5 uur onderzoek + verslag + advies): €400
Het tarief voor een psychodiangnostisch onderzoek varieert in verhouding tot de uitgebreidheid.

Advies

Het psychodiagnostisch onderzoek wordt afgerond met een adviesgesprek met beide ouders. U krijgt een uitgebreid verslag mee van het onderzoek van uw kind. Hierin kan u niet alleen de kwantitatieve resultaten vinden, maar ook alle observaties en de conclusies. Zo heeft u alle vrijheid om desgewenst in uw eigen regio, op basis van onze gegevens, een begeleiding op te starten

We geven ook bijkomend advies als er elders reeds een uitgebreid onderzoek werd uitgevoerd of als je kind elders reeds wordt begeleid, maar je toch nog duidelijkheid en richting mist.  Het kind komt dan samen met de ouders. Bij een dergelijk adviesgesprek is een verslag geen standaard, maar kan wel op vraag. 

Tijdens een adviesgesprek kaderen we de problemen van uw kind en geven aansluitend concrete, werkbare adviezen.
Het advies richt zich op de eerste plaats steeds op het kind en de ouders. We gaan in op de sterke en zwakke kanten van je kind. We kijken wat dit betekent voor de (schoolse) toekomst en welke acties er best op korte termijn genomen worden. We kijken wat prioritair is in de belgeleiding en na een tijd kunnen we dit opnieuw evalueren. 

In overleg met de ouders nemen we contact op met de school, eventuele doorverwijzers en andere hulpverleners. 

Tarief advies zonder verslag (+/-90 min): €75
Tarief advies met verslag: €125

Begeleiding

We begeleiden kinderen en jongeren buiten de schooluren. We stimuleren de ik-sterkte via het aanleren van basiskennis, aangepaste technieken en methodieken, concrete vaardigheden en attitudes. Bij een begeleiding hebben we een afspraak op een regelmatige basis (meestal 1u per week). 

Er wordt individueel gewerkt, maar soms ook in kleine groepjes.

Samenwerken met de ouders vinden we erg belangrijk. Tijdens de begeleiding van jongere kinderen met leerproblemen wordt er vaak gevraagd aan de ouder te observeren of mee deel te nemen aan de behandeling. Zo leer je hoe je je kind best kan coachen en ondersteunen.
Bij de begeleiding van socio-emotionele problemen en bij pubers zijn de ouders meestal niet aanwezig tijdens de begeleiding. Op het einde van elke begeleidingssessie wordt er met de ouder de doelstelling en resultaten van de sessie kort besproken. Na een aantal sessies is er een meer uitgebreide bespreking mogelijk.

Tarief individuele begeleiding (60min): €50
Tarief schoolbezoek: €60 (+ vervoersonkosten indien meer dan 10km)


 

Contact Info

Educaris

Bammestraat 41A
3740 Bilzen

Tel: 0474/553937
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Educaris ?

Educaris 
is Latijn en betekent:


"Je wordt voorwaarts geleid, je wordt gestimuleerd om al je mogelijkheden te ontwikkelen."