NLD

NLD is een non verbale leerstoornis. Kinderen met NLD hebben moeite met het verwerken van informatie op visueel-ruimtelijk, motorisch en sociaal vlak. Ze hebben moeite om delen en gehelen te overzien en verbanden te leggen.  Informatie die in schema’s en algoritmes voorgesteld wordt, begrijpen ze moeilijk.  Motorisch zijn ze onhandig. Ze gaan vaak liever om met volwassenen dan met leeftijdsgenoten. Ze tonen weerstand tegen verandering. Kinderen met NLD hebben een goed geheugen voor het gesproken woord. 

 

Mogelijke zwakke kanten

Mogelijke sterke kanten

Visueel ruimtelijke vaardigheden

problemen met weg vinden op school, besef van tijd
moeite met het houden van overzicht
problemen met herkenning en organisatie van visueel – ruimtelijke informatie

Verbale vaardigheden

vlug en vlot praten en lezen
zeer rijke woordenschat

Waarnemen en aandacht

moeite met verbanden leggen

Geheugen

verbaal geheugen: zinnen letterlijk onthouden.
geheugen voor parate kennis, rijtjes en reeksen

Cognitief

weinig aandacht voor visuele en tactiele informatie
zwak inzicht in oorzaak – gevolg, tekstbegrip
zwak probleemoplossend vermogen en zwak gebruik van strategieën
moeite met flexibel denken
weinig systematische aanpak

Automatiseren

eens geautomatiseerd: heel vlot technisch lezen en spellen

Motorische vaardigheden

houterig, traag
moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift
zwak evenwicht

Aandacht

concentratie en aandacht: auditief en verbaal
muzikale aanleg
absoluut gehoor

Sociale vaardigheden

non-verbale signalen (gebaren en gelaatsuitdrukkingen) worden niet begrepen
moeite om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden
moeilijke relatie met leeftijdsgenoten
weinig sociaal inlevingsvermogen

 

Bron tabel: Map leerzorg www.letop.be


 

Contact Info

Educaris

Bammestraat 41A
3740 Bilzen

Tel: 0474/553937
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Educaris ?

Educaris 
is Latijn en betekent:


"Je wordt voorwaarts geleid, je wordt gestimuleerd om al je mogelijkheden te ontwikkelen."