Dyscalculie

Kenmerkend voor dyscalculie zijn de hardnekkige problemen met rekenen. Kinderen met dyscalculie hebben moeite met het leren automatiseren en oproepen van rekenfeiten zoals splitsingen en tafels (geheugendyscalculie). Ook het onthouden en uitvoeren van de rekentechnieken (procedurale dyscalculie) en het omgaan met visuo-spatiële informatie bij bv. meetkunde (visuo-spatiële dyscalculie) kunnen een probleem zijn. Het begrijpen van getallen is zwak alhoewel dit niet op basis van de gemeten intelligentie verwacht wordt. 

 

Mogelijke zwakke kanten

Mogelijke sterke kanten

Geheugen en automatismen

splitsingen en tafels niet onder de knie krijgen, cijfers niet correct lezen en schrijven
steeds weer twijfelen bij eenvoudige bewerkingen
traag rekenen bij eenvoudige bewerkingen, er zijn talrijke rekenfouten
de klok niet vlot leren lezen

Compenserende vaardigheden
(heel verschillend bij de verschillende vormen van dyscalculie)


opvallend sterk logisch inzicht en sterk redeneervermogen
opvallend sterk ruimtelijk en driedimensionaal inzicht
goed qua onthouden van splitsingen en tafels
opvallend sterk auditief en verbaal geheugen voor cijfers en rijtjes en dus goed in hoofdrekenen en tafels
uitgesproken interesse voor cijfermateriaal als data en technische gegevens
uitgesproken kunstzinnig en/of creatief
muzikale aanleg (absoluut gehoor)

Vaardigheden en technieken

moeite met de volgorde van de stappen die bij complexe berekeningen moeten worden uitgevoerd bijvoorbeeld een staartdeling uitvoeren of een vergelijking uitwerken
veel fouten in het uitvoeren van rekenprocedures bijvoorbeeld de volgorde van de bewerkingen altijd verwarren
het vaak gebruiken van een rekenaanpak die normaal voor jongere kinderen is
visueel-ruimtelijke en motorische vaardigheden
motorische onhandigheid bijvoorbeeld lat, passer en geodriehoek onvoldoende kunnen hanteren en onnauwkeurigheid bij technische tekeningen
geen verbanden zien tussen woord en beeld (grafieken niet kunnen lezen)
onnauwkeurig noteren bijvoorbeeld 2³ wordt 23, 25 wordt 52
moeite met kolommen en millimeterpapier

 

 

Inzicht

problemen met onderdelen waarbij ruimtelijk inzicht en kennis van ruimtelijke begrippen van belang zijn (meetkunde)
vooral steunen op geheugen, nieuwe inzichten enkel door veel oefening verwerven

Bron tabel: Map leerzorg www.letop.be


 

Contact Info

Educaris

Bammestraat 41A
3740 Bilzen

Tel: 0474/553937
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Educaris ?

Educaris 
is Latijn en betekent:


"Je wordt voorwaarts geleid, je wordt gestimuleerd om al je mogelijkheden te ontwikkelen."