Welkom

Educaris is een praktijk voor leerproblemen, leerstoornissen, ontwikkelingsproblemen, socio-emotionele en gedragsproblemen. Kinderen en jongeren kunnen er terecht voor psychodiagnostisch onderzoek, advies en begeleiding.

Ook ouders worden gecoacht en ondersteund om hun kind gericht verder te helpen.

Het is mogelijk dat we in overleg met de ouders contact opnemen met school, eventuele doorverwijzers en andere hulpverleners.

 

 

 

‘Als iemand iets kan of goed doet, geef hem dan een compliment! 
Als iemand iets niet kan of anders wil, ga dan met hem op weg...!'

(Nelson Mandela)